Kontakt

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Bałtyckie Stowarzyszenie Surfingu”

Ul. Stefanii Sempołowskiej 7\8

80-744 Gdańsk

Nr ewidencyjny klubów i związków sportowych Prezydenta Misata Gdańska: 147

NIP: 5833247537

REGON: 366866411

Zapraszamy do kontaktu